Quy chế giải quyết tranh chấp khiếu nại

Trong các trường hợp xảy ra các khiếu nại, tranh chấp liên quan tới hàng hóa, dịch vụ do Ban quản lý website TMĐT www.onecard.vn cung cấp, Ban quản lý sẽ giải quyết thông qua thỏa thuận giữa các bên, nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các bên hoặc các bên tự thỏa hiệp nhằm hướng tới sự đồng thuận giữa các bên.

Bước 1: Ban quản lý website www.onecard.vn tiếp nhận thông tin khiếu nại từ phía người mua và chuyển thông tin cho người bán để xử lý giải quyết.

Bước 2: Người bán có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác của thông tin khiếu nại.

Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc và tùy từng trường hợp, Người bán có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý website www.onecard.vn giải quyết các khiếu nại cho người mua sao cho phù hợp (bằng cách hoàn tiền số tiền khách hàng không được hưởng ưu đãi như đã thông báo trên website www.onecard.vn hoặc phiếu quà tặng, phiếu mua hàng có giá trị tương đương với số tiền khách hàng không được hưởng ưu đãi như đã thông báo trên website onecard.vn) nhằm đem lại sự thỏa mãn cho người mua và phù hợp cho cả người bán và Ban quản lý website onecard.vn.

Bước 4: Ban quản lý website www.onecard.vn thông báo lại cho người mua về cách thức xử lý và giải quyết khiếu nại. Kết thúc quy trình giải quyết khiếu nại trong vòng 4 ngày làm việc.

Các khiếu nại về chất lượng sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên website www.onecard.vn, khách hàng vui lòng liên hệ với Ban quản lý Website onecard.vn theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LTD VIỆT NAM

Tầng 9, số nhà 52 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 1900 1748