Quy chế giải quyết tranh chấp khiếu nại

Trong trường hợp xảy ra các khiếu nại, tranh chấp liên quan tới hàng hóa, dịch vụ do Onecard hoặc bên thứ 3 cung cấp, Onecard sẽ giải quyết thông qua thỏa thuận giữa các bên, nhằm đảm bảo quyền lợi giữa các bên hoặc các bên tự thỏa hiệp nhằm hướng tới sự đồng thuận giữa các bên cụ thể như sau:.

Bước 1: Onecard tiếp nhận toàn bộ các thông tin liên quan đến khiếu nại từ phía Khách hàng và chuyển cho các bộ phận chuyên trách vào gồm cả bên thứ 3. Việc chuyển thông tin này nhằm mục đích đưa ra hướng giải quyết chính xác nhất và có lợi cho khách hàng trong thời gian sớm nhất không quá 04h kể từ khi nhận được thông tin khiếu kiện, khiếu nại của khách hàng.

Bước 2: Các bộ phận chuyên trách bao gồm cả bên thứ 3 có nghĩa vụ cung cấp thông tin cũng như đưa ra hướng giải quyết theo đúng quy định đã được thống nhất trong thời gian không quá 24h kể từ khi nhận được thông tin khiếu kiện, khiếu nại của khách hàng

Bước 3: Trong vòng 48h làm việc tùy từng trường hợp cụ thể, Đại diện Onecard phải đưa ra được phương án xử lý phù hợp cho khách hàng và được khách hàng chấp thuận
Lưu ý: Bên thứ 3 được hiểu là đơn vị cung cấp trực tiếp quyền lợi cho khách hàng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ liên quan đến khách hàng

Mọi thông tin liên quan đến khiếu kiện, khiếu nại Khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LTD VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 9, Số nhà 52 Bà Triệu, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 19001748
Email: info@Onecard.vn