Quyền lợi
Thẻ tiêu chuẩn (360.000vnđ/6 triệu)
Thẻ cá nhân (500.000vnđ/6 triệu)
Hạn mức như mong muốn
Hạn mức như mong muốn
Ưu đãi độc quyền
Ưu đãi độc quyền
Chăm sóc chuyên biệt
Chăm sóc chuyên biệt
Điểm thưởng nhân đôi
Điểm thưởng nhân đôi

Thông tin đăng ký thẻ