6 địa điểm áp dụng
 • 1. PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA TẠI TẦNG 3 KHU CÁCH LY ĐI QUỐC TẾ Địa chỉ: Tầng 3 khu cách li đi quốc tế
  Điện thoại: (08) 3844 8358
  Địa chỉ: PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA TẠI TẦNG 3 KHU CÁCH LY ĐI QUỐC TẾ Địa chỉ: Tầng 3 khu cách li đi quốc tế
 • 2. Khu cách ly Ga đi Quốc nội – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Khu cách ly Ga đi Quốc nội – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 • 3. Khu cách ly Ga đi Quốc nội – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Khu cách ly Ga đi Quốc nội – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 • 4. Khu cách ly Ga đi Quốc tế – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Khu cách ly Ga đi Quốc tế – Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
 • 5. testhuyté
  Địa chỉ: testhuyté
 • 6. Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh – P. Cam Nghĩa – TP. Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa
  Địa chỉ: Sân Bay Quốc Tế Cam Ranh – P. Cam Nghĩa – TP. Cam Ranh – Tỉnh Khánh Hòa
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC