2 địa điểm áp dụng
  • 1. Tầng 4, Tòa nhà NTS Cảng Hàng Không QT Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
    Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà NTS Cảng Hàng Không QT Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
  • 2. Tầng 3 Khu cách ly nhà ga đi quôc nội, T1, Cảng hàng không Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
    Địa chỉ: Tầng 3 Khu cách ly nhà ga đi quôc nội, T1, Cảng hàng không Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC