8 địa điểm áp dụng
 • 1. Phòng chờ quốc nội NASCO tại Sân bay Nội Bài
  Địa chỉ: Phòng chờ quốc nội NASCO tại Sân bay Nội Bài
 • 2. Phòng chờ quốc tế NASCO tại Sân bay Nội Bài
  Địa chỉ: Phòng chờ quốc tế NASCO tại Sân bay Nội Bài
 • 3. PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA TẠI TẦNG 3 KHU CÁCH LY ĐI QUỐC TẾ .Địa chỉ: Tầng 3 khu cách li đi quốc tế
  Điện thoại: 0916107799
  Địa chỉ: PHÒNG CHỜ THƯƠNG GIA TẠI TẦNG 3 KHU CÁCH LY ĐI QUỐC TẾ .Địa chỉ: Tầng 3 khu cách li đi quốc tế
 • 4. Khu vực cách ly Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
  Địa chỉ: Khu vực cách ly Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
 • 5. Khu vực cách ly Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
  Địa chỉ: Khu vực cách ly Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
 • 6. Khu vực cách ly Quốc tế, Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
  Địa chỉ: Khu vực cách ly Quốc tế, Nhà ga hành khách T2 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
 • 7. Khu vực cách ly Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
  Địa chỉ: Khu vực cách ly Nội địa, Tầng 3 - Sảnh D tại Nhà ga hành khách T1 - Cảng Hàng không Nội Bài, Tp.Hà Nội
 • 8. kích hoạt cho Ms Yến - Ms Thúy gửi
  Địa chỉ: kích hoạt cho Ms Yến - Ms Thúy gửi
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC