4 địa điểm áp dụng
 • 1. Phòng chờ quốc nội tại Sân bay Đà Nẵng
  Địa chỉ: Phòng chờ quốc nội tại Sân bay Đà Nẵng
 • 2. Phòng chờ quốc tế tại Sân bay Đà Nẵng
  Địa chỉ: Phòng chờ quốc tế tại Sân bay Đà Nẵng
 • 3. Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội C2 – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  Địa chỉ: Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội C2 – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
 • 4. Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội C2 – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
  Địa chỉ: Phòng khách hạng Thương gia Quốc nội C2 – Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC