Phòng chờ cảng hàng không quốc nội Đà Lạt
2 địa điểm áp dụng
  • 1. Phòng chờ quốc nội/quốc tế ACV tại Sân bay Liên Khương
    Địa chỉ: Phòng chờ quốc nội/quốc tế ACV tại Sân bay Liên Khương
  • 2. Phòng khách hạng thương gia CIP Lounge – Sân bay Quốc tế Liên Khương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
    Địa chỉ: Phòng khách hạng thương gia CIP Lounge – Sân bay Quốc tế Liên Khương, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC