Khách Sạn Havana Nha Trang
1 địa điểm áp dụng
  • 1. 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
    Điện thoại: 0258 3889 999
    Địa chỉ: 38 Trần Phú, Lộc Thọ, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC