Hệ Thống nhà hàng Triều Nhật
2 địa điểm áp dụng
  • 1. 165 Bà triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
    Điện thoại: 0904308090
    Địa chỉ: 165 Bà triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
  • 2. 288 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
    Điện thoại: (84)4. 39745945
    Địa chỉ: 288 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC