2 địa điểm áp dụng
  • 1. Tòa tháp Tài Chính Bitexco, lầu 03, 02 Hải Triều, Q.1, TP.HCM
    Điện thoại: (08) 6684 2392
    Địa chỉ: Tòa tháp Tài Chính Bitexco, lầu 03, 02 Hải Triều, Q.1, TP.HCM
  • 2. Saigon Centre, lầu 05, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
    Điện thoại: 0934 08 6638
    Địa chỉ: Saigon Centre, lầu 05, 65 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM
CÁC THƯƠNG HIỆU KHÁC